De oprichting van het Fonds Perjuangan Republik Maluku Selatan

De Stichting Fonds Perjuangan Republik Maluku Selatan is op 25 januari 2005 bij notariële akte opgericht.

De Stichting Fonds Perjuangan Republik Maluku Selatan heeft primair tot doel  het financieel ondersteunen van de strijd van de RMS . Dit heeft geleid tot het oprichten van de Stichting Fonds Perjuangan Republiek Maluku Selatan.

Het doel van de stichting is neergelegd in artikel 2 van de statuten en luidt:

  • Het recht op zelfbeschikking van het Zuid-Molukse volk te realiseren.
  • Het verrichten van verdere van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het financieel
    ondersteunen van de activiteiten van de Regering in ballingschap van de Republiek der Zuid Molukken.
  • De stichting verkrijgt haar financiële middelen grotendeels door het werven van donaties.