Stichtinginformatie

De statutaire zetel van het Fonds Perjuangan RMS is gevestigd in Amsterdam.

Postadres
Stichting Fonds Perjuangan Republik Maluku Selatan
Postbus 1061
8200 BB  LELYSTAD

Bestuur
Mevrouw A. Kaidel, secretaris;
Mevrouw H. Pattinasarany, penningmeester.

Wijlen heer J. Sahetapy is op 13 januari 2020 overleden en vervulde de functie van voorzitter. Het bestuur is thans doende een definitieve vervanger voor zijn functie te vinden.

ANBI-status
Stichting Fonds Perjuangan Republik Maluku Selatan is een Algemeen Nut Beogende Instelling en beschikt derhalve over een ANBI-status. Dit betekent onder andere dat giften aan het Fonds onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de belastingen. De gift moet een door de belastingdienst te stellen norm overschrijden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de belastingdienst. 

De Stichting Fonds Perjuangan Republik Maluku Selatan staat bij de belastingdienst geregistreerd onder het fiscaal identificatienummer: RISN 8141 06 304