Ontstaan van het Fonds Perjuangan Republik Maluku Selatan

Om de strijd tegen de schending van de mensenrechten van het Zuid Molukse volk te kunnen voeren is het van belang, dat het Nederlands volk en de internationale wereld geïnformeerd wordt over de vrijheidsstrijd van het Zuid Molukse volk. Daarnaast is het ontwikkelen van het nationaal bewustzijn van het Zuid Molukse volk – met name de jeugd- hier in Nederland maar vooral ook in de Zuid Molukken van groot belang.

De RMS ontvangt geen subsidies en zal dan ook met eigen middelen de strijd tegen het aangedane onrecht moeten financieren. Om de activiteiten welke samen met de RMS regering in ballingschap worden uitgevoerd is het verwerven van financiële middelen van groot belang.